Nieuws

Nieuws van belastingadviseurs in Zuidwest-Friesland

Een kijkje achter de voordeur van Poortema & Van Roosmalen

Menigeen loopt ons pittoreske achttiende-eeuwse pand voorbij zonder daarbij een duidelijke voorstelling van de gonzende activiteit achter onze voordeur te hebben.  Zoals dat bij een slagerij of bakkerij wel het geval is. Toch verlenen Poortema & Van Roosmalen diensten die in de huidige maatschappij voor ondernemers, maar ook steeds vaker voor particulieren, onmisbaar zijn. Deze rubriek geeft een blik achter de voordeur en maakt duidelijk wat uw belastingadviseurs doen.

Sportclub Heerenveen

Voetbal is volkssport nummer één, en zeer veel mensen zijn aanhanger van een voetbalclub of daadwerkelijk bij het reilen en zeilen daarvan op en of andere manier nader betrokken. Het betaalde voetbal verslindt geld als het legendarische koekjesmonster van Sesamstraat. Op allerlei manieren proberen de clubs geld binnen te krijgen om hun bedrijf draaiende te houden, want organisatie en spelers zijn duur.

De sponsoring neemt daarbij een belangrijke plaats in. SC Heerenveen is daarvan een goed voorbeeld , de club heeft een ondernemerssociëteit (OSSH) waarbij tegen betaling een ondernemer diverse faciliteiten krijgt om met andere ondernemers en/of zakenrelaties in de stimulerende roes van het succesvolle voetbal te kunnen netwerken of zelfs zakelijke overeenkomsten te kunnen voorbereiden of te bekrachtigen. Twaalfhonderd ondernemers waren op een gegeven moment lid van de OSSH en betaalden daarvoor duizenden euro´s per jaar, die door SC Heerenveen in dank werden ontvangen en voor de ondernemers aftrekbaar waren voor de belasting als zakelijke kosten. De club organiseerde voor de leden- ondernemers o.a. boottochten, het bijwonen van een tactische bespreking door de trainer, reclame in het stadion en toegang tot een speciale website. Gemiddeld brachten die ondernemers zo´n vijf miljoen euro in het laatje. Het functioneerde naar ieders tevredenheid en zij leefden nog lang en...

Tja, in ieder sprookje of succesverhaal is dikwijls de boze fee aanwezig, en in zelfs in deze waar gebeurde geschiedenis is dat het geval en wel in de gedaante van de belastingdienst. Bij één van onze cliënten diende zich een controleur aan die de uitgaven voor de OSSH schrapte en verklaarde deze kosten te beschouwen als privé-uitgaven. Zijn ambities reikten echter verder, toen onze cliënt protesteerde en zich tot ons wendde voor advies en hulp, bleek ons dat de controleur ook na verschillende gesprekken niet bereid was zijn zienswijze te herzien en het geschil voor de rechter wilde brengen tot in hoogste instantie om daarna het gehele betaalde voetbal op de zakelijke lidmaatschappen aan te kunnen pakken.

Onze specialisten namen contact op met SC Heerenveen om inzicht te krijgen in de faciliteiten voor de ondernemers. U hebt in het bovenstaande daarover kunnen lezen. Heerenveen was allerminst blij met het initiatief van de controleur, want het verdwijnen van de belastingaftrek zou stellig leiden tot een regen van opzeggingen van het lidmaatschap van de OSSH. Kortom: alle hens aan dek! Onze specialisten beten zich in het probleem vast en na het voeren van diverse besprekingen, opstellen van stukken en berekeningen, alles gegrond op de jurisprudentie en niet minder op de grote ervaring van onze mensen, keerde het tij en bleef de ondernemersaftrek behouden, ook dankzij de belastingdienst waar de superieuren van de controleur het niet tot een procedure lieten komen.

Onze cliënt tevreden en een brief met felicitatie van SC Heerenveen was het resultaat. U ziet dat naast het behartigen van de belangen van onze cliënten ons kantoor ook dikwijls een toegevoegde maatschappelijke waarde heeft. Veel voetbalclubs verkeren in slecht weer, elke euro is nodig om te overleven, aan fiscale problemen die geld kosten heeft een club niet de minste behoefte.