Wanneer is uitbetalen van overwerk verplicht?

De economie draait op volle toeren. Om het werk af te krijgen, verlangen veel werkgevers dat hun personeel overuren maakt. Als jouw personeel ook overwerkt, dan kun je niet altijd zelf de vergoeding bepalen. De wettelijke regels rond overwerk zijn dit jaar gewijzigd.

Wanneer is er sprake van overuren?
De term overuren is geen vast omschreven juridisch begrip binnen het arbeidsrecht. Het gaat kort gesteld om extra uren die niet vallen onder de gemaakte afspraken over het aantal arbeidsuren. Uitgangspunt is het contract met daarin de afspraken over de werktijden.

Uitbetalen verplicht
Sinds begin 2018 ben je als werkgever verplicht om overuren uit te betalen. Compensatie door de extra gewerkte uren op een ander moment als vrije dagen op te nemen is niet meer vanzelfsprekend toegestaan. Een werknemer dient minimaal het minimumloon te ontvangen over alle gewerkt uren. Een voorbeeld:

Jeroen (22) heeft een contract voor 36 uur en verdient het minimumloon van € 10,12. Hij werkt in een week 10 uur extra. Hij dient over die gewerkte week € 465,52 aan bruto salaris te ontvangen. Ook geldt de verplichting om minimaal 108 procent van het minimumloon over de extra uren te betalen.

Stel Jeroen verdient niet het minimumloon, maar € 525 per werkweek zonder overuren. In dat geval hoeven de extra uren niet verplicht uitbetaald te worden. De verdiensten voor alle uren bij elkaar opgeteld leveren al meer op dan het minimumloon.

Uitzonderingen op de regel
Zoals wel vaker kent ook deze regel uitzonderingen. Is er een cao voor de werknemers, dan kunnen andere verplichtingen gelden voor werknemer en werkgever. Bijvoorbeeld dat er meer dan het minimumloon uitbetaald dient te worden bij overwerk.

Een uitzondering geldt ook als er schriftelijk met de werknemer afgesproken is dat overuren worden omgezet in vrije dagen. Tijd voor tijd. Dat kan overigens alleen als het niet in strijd is met een cao. De extra uren moeten bovendien voor 1 juli van het daaropvolgende jaar worden opgenomen.

De standaard verplichting voor het uitbetalen van overuren blijft niet beperkt tot medewerkers met een fulltime dienstverband. Ook bij een contract voor 12 uur per week vallen de extra uren buiten de gemaakte afspraken. Zorg er dus voor dat je weet wat in jouw situatie de regels zijn. We voorzien je graag van deskundig advies.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Poortema & Van Roosmalen maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie