Partners krijgen meer vrije dagen bij geboorte kind

Werknemers die net ouder geworden zijn van een kind, krijgen meer tijd om de eerste periode bij hun gezin te zijn. In plaats van de huidige twee dagen, krijgen partners in het nieuwe wetsvoorstel vijf dagen betaald verlof. Nederland stak al jaren schril af bij de verlofregelingen van andere Europese landen. Daar komt vanaf 2019 verandering in.

Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees heeft de nieuwe wet voorzien van de toepasselijke naam WIEG. De Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Het extra geboorteverlof kunnen werknemers meteen opnemen na de geboorte, of tot vier weken na de bevalling. Het is dus ook mogelijk om de extra dagen pas op te nemen als de kraamhulp voorbij is.

Naar verwachting kunnen partners met kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 gebruik maken van het uitgebreide geboorteverlof. Tot die tijd geldt de oude regeling, waarbij twee dagen volledig doorbetaald worden en maximaal drie dagen onbetaald.

Extra ouderschapsverlof mogelijk
Behalve de vijf volledig doorbetaalde dagen, krijgen partners in de toekomst de mogelijkheid om nog een aantal weken extra verlof te nemen. In het eerste halfjaar na de geboorte wordt ruimte gemaakt voor maximaal vijf weken geboorteverlof.

Tot 70 procent uitbetaald
Tijdens die vijf weken krijgen partners tot 70 procent van hun loon uitbetaald door het UWV. Die uitkering mag overigens niet hoger zijn dan 70 procent van het maximumdagloon. In 2018 bedraagt het maximumdagloon van het UWV € 209,26.

Wil je gebruik maken van de extra weken geboorteverlof, dan zul je nog wel even moeten wachten. De invoering wordt pas verwacht op 1 juli 2020.

Wanneer ben je partner?
Het partnerschap wordt bij de geboorte van een kind ruim gedefinieerd. Je bent voor de regeling in de volgende gevallen partner:

  • je bent echtgenoot van de moeder
  • je bent geregistreerd partner van de moeder
  • je woont ongehuwd samen met de moeder
  • je hebt het kind erkend


Verbetering positie vrouwen
Doel van de nieuwe wet is het vergroten van de band tussen partner en pasgeboren kind. Het moet ook bijdragen aan de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Als partners een deel van de kraamzorg over kunnen nemen, geeft dat kraamvrouwen de kans om hun carrière sneller op te pakken.

De nieuwe voorstellen klinken progressief, maar zijn in vergelijking met andere Europese landen nog steeds vrij terughoudend. Zo is het in Duitsland en Scandinavische landen mogelijk om (een deel van) het zwangerschapsverlof te verdelen over beide ouders. Opvallend is dat vooral Oost-Europese landen al veel langer een uitgebreid partnerverlof bij geboortes kennen.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Poortema & Van Roosmalen maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie